Tekniska artiklar

Här publicerar jag egna artiklar om teknik och en del bra länkar till artiklar på nätet

Hoppas det skall vara intressanta och hör gärna av er om ni har något speciellt som intresserar

er och som inte kan hittas på nätet. Jag förklarar gärna om det ligger inom mitt område.

Gamma

En kort förklaring på vad gamma i video är och hur det kom till. En ny artikel som behandlar S-log kommer senare under våren

Varför skiljer sig tidkod åt i Europa och USA/Japan och vad är "dropframe"?

Artikel i tidningen Monitor som beskriver begreppet ISO och dess innebörd för videokameror

Checkfield eller Pathological Pattern förklaras

En av de underliga parametrarna i NTSC systemet förklarad

Artikel som behandlar monitorer och inställning/kalibrering kommer under våren

Rör eller transistorer?

Vad är "återkoppling i en förstärkare?