Videokurs 1

VDN:

Föreläsningen tar omkring

2x3 timmar och kan delas upp på två dagar.

Lämpligt antal deltagare är från 6 till 30 personer.

Demomaterial såsom

monitor testgenerator mm.

tar jag med.

Whiteboard och storbild måste finnas på plats

Video Fundamentals

 

En föreläsning om grundläggande videoteknik

 

Historia

Kort historia hur video kom till och hur det har utvecklats under åren till dagens teknik.

 

Ljus och synförmåga

Vad är ljus och hur används ljus i video

Hur fungerar ögat och hjärnans bildbehandling samt hur hjärnan presenterar bilder för vårt medvetande.

 

Grundläggande parametrar

Dynamik, kontrast, upplösning, bildförhållande, scanning, signal/brusförhållande, gamma, gammakorrektion, synkronisering och bildsignalen.

 

Färg-TV systemet:

Additiv och subtraktiv färgblandning

Hur färgvärden dvs ljusvåglängderna valdes ut och varför

Olika färgbalkar, dess uppbyggnad, användning och dess elektriska signalutseende

Förklaring på hur färg-TV systemet utvecklades och varför vi använder i stort sett samma färgsystem idag som år 1966 (Pal) och 1953 (NTSC)

Förklaring på samtliga elektriska signaler i färg-TV systemet och varför de kom till

 

Färgrymd

Grunderna i RGB och CMYK

Människans färgkänslighetskurvor

CIE diagrammets uppbyggnad och användning

 

Olika matematiska presentationer av färgrymd

Kort förklaring på färgrymderna Luv, Lab, HSL

Förklaring på skillnad i färgrymd mellan RGB och Y CbCr och dess elektriska signaler

Vad är ”colorspace conversion”, varför behövs det och hur ser det ut i bild

Genomgång av de vanligaste färgrymderna i olika videosystem

 

Färgtemperatur

Förklaring vad färgtemperatur är och hur det används för kameror och monitorer

 

Digitaliseringen av video

Hur fungerar det binära talsystemet som ligger till grund för digital processing

Hur fungerar sampling och kvantisering

Olika antal bitar och dess funktion. 8-10 bitar osv

Kvantiseringsbrus, vad är det och hur ser det ut

Digital gammakorrektion, fördelar och problem

 

Aliasing och interferens i digitala system

Spatial aliasing och dess hantering

Temporal aliasing och dess hantering

Kort förklaring på problemen med Framerate converters

Interferensproblem och dess hantering

 

Samplingsteknik

Olika samplings förfaranden, 4:4:4, 4:2:2, osv.

Vad är subpixelsampling och hur ser det ut

Interlace problem och Field dominance vid subpixelsampling

Hemligheten med fyrkantiga och avlånga pixels

 

SDI signalen

Hur SDI signalen kom till och varför

Noggrann genomgång av SDI signalens olika funktioner

Allmän info om: Reclocking, Equalization, Jitter och Return Loss

 

SDI signalen olika mappningar

SD-SDI, HD-SDI, 3G

Dual Link

Level A och level B

Dual stream

HDMI signalen

Uppbyggnad av HDMI signalen

Allmän info om kryptering och metadata

Vad är HD Base-T

 

Monitorer

LCD teknologi

OLED teknologi

Hur ställer jag in min monitor och vilka hjälpmedel finns

Kort förklaring om problem och möjligheter vid monitorkalibrering

 

Mätning i videosystem

Kort förklaring av waveform monitorer och dess funktion

Kort förklaring av vectorscope och dess funktion

Vad är Gamut mätning

Vad är Histogram

Vad är Eyepattern

Vad skiljer dyra och billiga instrument

Några praktiska testsignaler att känna till

 

Grundläggande audiokunskap i videosystem

Kort om Analog audio

Kort om Digital audio

Kort om embedded audio

Olika sätt och olika skalor att mäta audio

Människans hörselkurva

Vad är Loudness och hur skall vi hantera det

 

Kommande videostandards

UHD (Ultra HD TV), 4K och 8K

Varför blev 3D ingen hit (den här gången heller)

Vad är HDR (High Dynamic Range)

Varför går utvecklingen mot HDR

Praktiska problem med HDR i dagens TV värld

 

Varför finns inte IP teknik med i föreläsningen?

IP nätverken distribuerar SDI signal. Nätverksteknik ingår inte

i kursen eftersom det är ren datainformation

 

-SLUT-