Kamerakurs 1

Camera Fundamentals

 

En föreläsning om grundläggande kamerateknik

VDN:

Föreläsningen tar omkring

2x3 timmar och kan delas upp på två dagar.

Lämpligt antal deltagare är från 6 till 30 personer.

Demomaterial såsom

monitor testgenerator mm.

tar jag med.

Whiteboard och storbild måste finnas på plats

Ljus och synförmåga

Vad är ljus

Hur fungerar ögat och hjärnans bildbehandling samt hur hjärnan presenterar bilder för vårt medvetande.

 

Grundläggande parametrar

Dynamik, kontrast, gamma och gammakorrektion.

Bildfrekvens och rörelseoskärpa.

Dynamikens påverkan på bildfrekvensen.

 

Färg-TV systemet:

Additiv och subtraktiv färgblandning

Olika färgbalkar, dess uppbyggnad, användning och dess elektriska signalutseende

 

Färgrymd

Grunderna i RGB och CMYK

Människans färgkänslighetskurvor

CIE diagrammets uppbyggnad och användning

 

Olika matematiska presentationer av färgrymd

Kort förklaring på färgrymd i RGB och HSL

CIE diagrammet och vitbalans

Vad är färgtemperatur i kameror och monitorer

 

Digitaliseringen

8-10-12 bitar

Sub-pixelsampling, 4:4:4 och 4:4:2

Aliasing och interferens

 

Kamerors konstruktion

Tre-chip och en-chip kameror

Principer, likheter och olikheter

 

Kamerors dynamik

Vad är ISO och gain

Vad är kontrast

Olika brusegenskaper

 

Optiker

Princip för zoomlinser

Anslagsmått och fokalavstånd

Bländare

Diffraktion

Kromatisk aberration

Flare

Modulation Transfer Function (MTF)

 

Viktiga kameraparametrar

Olika filter i kameran

White shading

Vertical smear

Shutter & Clearscan

Detail & Chrispening

Skintone Detail

Level dependence

Knee & auto knee

Knee RGB correction

Black gamma

 

Förståelse för modern Gammateknik

Gamma igår och idag

Repetition av dynamik och standards (Rec 601, 709, 2020)

Grundläggande princip för ”filmgamma”

Hypergamma

S-log

Exponering i ”filmgamma”

Förståelse för 8-10-12 bitar datadjup i ”filmgamma”

Skillnad mellan RAW och ”filmgamma”

 

Beskrivning av monitorer och mätinstrument

Olika typer av monitorer och dess egenskaper

Hur ställer man in en monitor

Vad är en Waveform monitor

Vad är ett Vectorscope

Testbilder

 

-SLUT-