IRE

 

 

 

 

 

Vad är 7,5 IRE?

 

 

 

 

Säkert har ni sett den lilla kryssrutan i redigeringssystemen som vill att man skall kryssa ja eller nej för "7,5 IRE"

Vi stöter på uttrycket när det gäller det amerikanska/japanska EIA standarden (sv/vita) och NTSC (färgåtergivningssystemet) som utvecklades av RCA på 50 talet.

 

IRE är en förkortning av Institute of Radio Engineers.

IRE är en relativ skala att mäta den elektriska signalstorleken i den analog svartvita videosignalen. IRE skalan behölls när färg TV systemet NTSC adderades till den svartvita signalen och den så kallade compositevideosignalen* skapades. Standarden finns dokumenterad i ITU-R BT 470 där Pal, NTSC och SECAM definieras.

Uttrycket används regelbundet fortfarande och har följande ursprungliga betydelse:

 

140 IRE är den totala svartvita analoga signalens amplitud, från synkbotten till 100% vitt i EIA standarden och totalt 1,00 volt, angivet i elektrisk spänning.

Notera att man har angivit blanking-nivån (det vi kallar svartnivå enligt EBU) för 0 IRE och synkbotten för minus 40 IRE.

Betraktar man den del av signalen som innehåller endast videoinformation så är den alltså 100 IRE (motsvarande 0,714 volt i EIA standard, dvs 525/60i, den svartvita Amerikanska standarden*.)

 

I USA så valde man att lägga svartnivån vid 7,5% ovanför blankingnivån*. Bland annat eftersom brus i huvudsak ligger i den lägre delen av videosignalen så bestämde man sig för att lägga svartnivån 7,5% högre och det är det som kallas 7,5 IRE.

 

I japan däremot gjorde man inte så utan deras standard är 100 IRE från svart till vitt och svartnivån ligger alltså på 0,286 volt. I Europa och i vårt 625/50i system så lägger man också svartnivån på 0 IRE precis som i Japan.

Det innebär att material i NTSC är olika om det är producerat i Japan eller USA och kan få fel svartnivå om det inte konverteras på rätt sätt.

 

Förklaringar:

*Composite video betyder att det är flera sammanslagna signaler. I det här fallet EIA, vilket är den svartvita 60Hz videosignalen och synkroniseringssignalerna H och V. Till dessa tillkom NTSC färginformationen år 1953 som på ett väldigt smart sätt blandades in i den svartvita signalen utan att de nämnvärt störde varandra. Bildfrekvensen justerades till 59,94Hz av tekniskt praktiska skäl för att anpassas till den gamla sändarstandarden som man hade som krav att inte förändra vid införandet av färg-TV i USA.

 

*I Europa fick CCIR signalen, vilket är den svartvita 50Hz analoga TV-signalen det elektriska värdena 0,7 volt video och 0,3 volt synk. När Pal färgsignalen senare år 1966 adderades så behöll man bildfrekvensen 25i i alla Pal länder utom Brasilien som har det udda systemet med Amerikansk svartvit signal och Pal systemet för färginformationen. Brasiliens analoga färg-TV system kallas Pal-M.

 

*Blankingnivån kallas den nivå varifrån synksignalen utgår. I CCIR (Europa) 0,3volt och i EIA (USA & Japan) 0,286 volt. Den är alltså samma nivå som svartnivån utom i NTSC-USA där svartnivån är 7,5% högre än blankingnivån.

 

 

© 2010 Mats Jungner